Category: Lajmet

Lajmet, Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor i shkallës së parë, në përbërje ; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur më datë 22.11.2018 ora 12,00, shqyrtoi procedurat e inicuara për të padisiplinuarit nga ana e komisioneve garuese pas përfundimit të…