Category: Vendimet

Vendimet

Vendim i Komisionit për ankesa 

Komisioni për ankesa – shkalla e dytë në mbledhjen e mbajtur me datë 05.11.2018, shqyrtoi ankesën e klubit të futbollit ‘ BEHARI “ nga Vitomirica e Pejës të datës 31.10.2018 e atakuar në vendimin e Komisionit të Garave datë 30.10.2018 në regjistrimin e ndeshjes KF…

Vendimet

Vendim i Komisionit të Garave 

Komisioni i Garave i IPKO Superligës dhe Ligës së Parë në përbërje: Ismet Ahmeti, Isuf Ajeti dhe Abdyl Bellopoja, në mbledhjen e mbajtur më datën 06.11.2018, lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të IPKO Superligës për Kampionatin 2018/2019, administroi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e…

Vendimet

Vendim i Komisionit për ankesa 

Komisioni për ankesa i shkallës së dytë në mbledhjen e mbajtur me datë 05.11.2018, shqyrtoi ankesën e FC “ PRSHTINA FUTSALL “ nga Prishtina me numër të protokollit 353/1 të dates 31.10.2018 e atakuar në vendimin e komisionit të futsallit date 30.10.2018 në dënimin e…

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor i shkallës së parë në mbledhjen e mbajtur me datë 30.10.2018, shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komisioneve të Garave për të padisiplinuarit pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit të zhvilluara…

Vendimet

Vendimet e Komisionit të Garave 

Komisioni i Garave i IPKO Superligës dhe Ligës së Parë në përbërje: Ismet Ahmeti, Isuf Ajeti dhe Abdyl Bellopoja, në mbledhjen e mbajtur më datën 29.10.2018, lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të IPKO Superligës për Kampionatin 2018/2019, administroi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e…

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor  i shkallës së parë në mbledhjen e mbajtur  me datë 24.10.2018 ditë e mërkurë ora 12.00 shqyrtoi procedurat e inicuara disiplinore  nga ana e komisioneve të garave pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit  të zhvilluara me datë 20 – 21.10.2018 dhe për…

Vendimet

Vendimet e Komisionit të Garave 

Komisioni i Garave i IPKO Superligës dhe Ligës së Parë në përbërje: Ismet Ahmeti, Isuf Ajeti dhe Abdyl Bellopoja, në mbledhjen e mbajtur më datën 23.10.2018, lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të IPKO Superligës për Kampionatin 2018/2019, administroi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e ndeshjeve të…

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor i shkallës së parë në mbledhjen e mbajtur me datë 19.10.2018 ditë e premtë ora 12,00, shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga ana e komisioneve garuese pas përfundimit të ndeshjeve nga java e fundit…