Lajme

Vendimet

Vendimet e Komisionit për ankesa 

Komisioni për ankesa në përbërje; Afrim Prekazi-kryetar dhe Agim Bahtiri e Sitki Baftiu anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë  14.03.2019,  shqyrtoi ankesat; 1.FC “ Prishtina “ nga Prishtina  me numër të protokollit; 372/1  të datës 12.03.2019 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor  të…

Lajmet, Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor i shkallës së parë në përbërje; Dukagjin Zefi – kryetar  dhe Luan Salihu e Avni  Shala anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 14.03.2019, shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit dhe për të njëtat duke iu referuar raporteve…